Sign In
We'll never share your email with anyone else.
Reset Password

Enter your email address and we'll send you a link to reset your password.

Back to Sign In
Poster สี่พลังคนกายสิทธิ์ 2005

สี่พลังคนกายสิทธิ์ 2005

เมื่อรวมตัวกัน พวกเขาเปลี่ยน โศกนาฏกรรม ให้กลายมาเป็นชัยชนะ และเปลี่ยนความหายนะ ให้กลายเป็น การร่วมแรงร่วมใจ โดยใช้พลังที่เป็นเอกลักษณ์ และแกร่งเหนือใครของพวกเขา ในการป้องกันแผนชั่ว ของ ดร. ดูม (Dr.Doom) ซึ่งบัดนี้กลายเป็นคนนัยน์ตา และ หมัดเหล็ก และเพื่อปกป้อง พลเมืองนิวยอร์ค ให้รอดพ้น จากการคุกคาม ใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น

ภาพยนตร์ที่คล้ายกัน

ภาพยนตร์แนะนำ